Η εταιρία

Η εταιρία ΚΡΕΑΤΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1989 και δραστηριοποιείται

στο χώρο της λιανικής διάθεσης κρεάτων.

Τα καταστήματα μας

Έχοντας ήδη τρία καταστήματα στη Λαμία, η εξυπηρέτησή σας γίνεται

ευκολότερη και πιο άμεση.

Το προσωπικό μας

Επειδή πιστεύουμε ότι ο άνθρωπος είναι αυτός που κάνει τη διαφορά, γι' αυτό

και επενδύουμε στη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού μας τόσο σε θέματα

ασφάλειας και σωστής διαχείρισης των προϊόντων όσο και στην καλύτερη μαγειρική

αξιοποίηση των κρεάτων μας.